کارخانه

شرکت

تماس

پودر چربی خالص ۳۰-۳۵٪

پودر چربی خالص
با پالمتیک ۳۰-۳۵٪

ENERGY SOURCE

پودر چربی خالص
با پالمتیک ۳۰-۳۵٪

چربی های عبوری حاصل از روغن پالم به علت اینکه از محیط شکمبه عبور کرده و کمترین میزان تاثیر را بر میکرو فلور آن می گذارند بهترین گزینه برای تغذیه دام به حساب می آیند.

 
مشخصات محصول
ویژگیمیزان
چربی خام99درصد
انرژی خالص شیردهی8/ 5 مگاکالری درکیلوگرم
مجموع اسید های چرب اشباع95-99درصد
اسید پالمتیک30 الی 35  درصد
اسید استاریک65 الی 70 درصد
اسید اولیکحداکثر 0/5 درصد
نقطه ذوب55 الی 58 درجه سانتی گراد
ظاهرگرانول
رنگسفید

ویژگی‌های تغذیه‌ای

  • حاوی میزان انرژی بالا
  • عدم تداخل با میکرو فلور شکمبه
  • قابلیت هضم مناسب
  • بهبود تولید شیر و چربی شیر
  • بهبود تولید مثل و امتیاز بدنی

روش تولید و فرمول

  • عاری از مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی
  • کاهش اثرات بالانس منفی انرژی
  • فاقد هرگونه گرد و غبار و بوی نامطبوع
توصیه مصرف
نوع داممیزان مصرف به ازای هر راس دام (گرم درروز)
گاوهای شیری تازه زا300-500 گرم
گاوهای پر تولید300-800 گرم
گاوهای متوسط تولید200-500 گرم
گوسفن و بز شیری30-80 گرم