کارخانه

شرکت

تماس

پودر چربی خالص ۱۸-۲۰٪

پودر چربی خالص
با پالمتیک ۱۸-۲۰٪

ENERGY SOURCE

پودر چربی خالص
با پالمتیک ۱۸-۲۰٪

چربی های عبوری حاصل از روغن پالم به علت اینکه از محیط شکمبه عبور کرده و کمترین میزان تاثیر را بر میکرو فلور آن می گذارند بهترین گزینه برای تغذیه دام به حساب می آیند.
مشخصات محصول
ویژگی میزان
چربی خام 99درصد
انرژی خالص شیردهی 8/ 5 مگاکالری درکیلوگرم
مجموع اسید های چرب اشباع 95-99درصد
اسید پالمتیک 18 الی20 درصد
اسید استاریک 80 الی 82 درصد
اسید اولیک حداکثر 5/0 درصد
نقطه ذوب 55 الی 58درجه سانتی گراد
ظاهر گرانول
رنگ سفید

ویژگی‌های تغذیه‌ای

  • حاوی میزان انرژی بالا
  • عدم تداخل با میکرو فلور شکمبه
  • قابلیت هضم مناسب
  • بهبود تولید شیر و چربی شیر
  • بهبود تولید مثل و امتیاز بدنی

روش تولید و فرمول

  • عاری از مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی
  • کاهش اثرات بالانس منفی انرژی
  • فاقد هرگونه گرد و غبار و بوی نامطبوع
توصیه مصرف
نوع داممیزان مصرف به ازای هر راس دام (گرم درروز)
گاوهای شیری تازه زا300-500گرم
گاوهای پر تولید300-800گرم
گاوهای متوسط تولید200-500گرم
گوسفند و بز شیری30-80گرم